Orde van advocaten Balie Hasselt

Paswoord vergeten? Paswoord aanvragen Paswoord wijzigen

Overzicht gerechtelijke adressen

> Hoven
> Rechtbank van Eerste Aanleg
> Jeugdrechtbank
> Rechtbank van Koophandel
> Arbeidsrechtbank
> Politierechtbanken
> Vredegerechten
> Diensten van of met justitie

Verzending conclusies per fax

Burgerlijke Rechtbank van eerste aanleg Hasselt:             011 37 44 82
Burgerlijke Rechtbank van eerste aanleg Tongeren :         012 39 99 63
Rechtbank van Koophandel Hasselt:                                011 37 44 50
Rechtbank van Koophandel Tongeren :                            012 39 95 53
Arbeidsrechtbank Hasselt:                                              011 37 44 58
Arbeidsrechtbank Tongeren :                                          011 39 95 53
Politierechtbank Hasselt:                                                 011 37 44 74
Politierechtbank Beringen:                                               011 43 32 38
Politierechtbank Sint -Truiden:                                         011 67 45 81
Politierechtbank Tongeren :                                             012 39 97 55
Politierechtbank Genk :                                                   089 30 60 70
Politierechtbank Maaseik :                                              089 56 18 93