Orde van advocaten Balie Hasselt

Paswoord vergeten? Paswoord aanvragen Paswoord wijzigen

Taakomschrijving advocaat

Van het takenpakket van een advocaat is de bijstand tijdens een gerechtelijke procedure het meest gekend. Maar daarnaast omvat het takenpakket van een advocaat veel meer: een advocaat adviseert, onderhandelt, bemiddelt, stelt overeenkomsten op …

Van belang is dat een advocaat bij de uitoefening van zijn beroep geen verantwoording is verschuldigd aan anderen. Een advocaat is onafhankelijk en zal vanuit die positie het nodige doen ter behartiging van uw belangen.

Daarenboven is een advocaat een vertrouwenspersoon, aangezien hij gebonden is door een streng beroepsgeheim. Bijgevolg zal alles wat u aan uw advocaat toevertrouwt, een zaak tussen hem en u blijven.

Maar dit betekent niet dat een advocaat zo maar mag doen wat hij wil : hij is gebonden door een strenge deontologie, waarop door de Stafhouder en de Tuchtraden worden toegezien.